Waar:
LocHal Tilburg
Start:
22 oktober 2019 (10:00)
End:
22 oktober 2019 (16:00)

Onder de naam Brabant DC maakt de provincie Noord-Brabant deel uit van het Districts of Creativity Network, een mondiaal netwerk van innovatieve regio’s. Op 21, 22 en 23 oktober organiseert Brabant DC in onze provincie het Creativity World Forum 2019. Dit internationale evenement over creativiteit en innovatie brengt 2.000 professionals uit verschillende disciplines van over de hele wereld én vanuit Brabant samen. Het biedt bezoekers nieuwe inzichten en perspectieven voor de uitdagingen van nu en de toekomst.

Thema van Creativity World Forum 2019 is Living in Paradoxes. Dit thema verwijst naar allerlei schijnaar tegenstrijdige ontwikkelingen in onze samenleving. Enerzijds de groter wordende maatschappelijke verschillen op het gebied van ontwikkelingskansen, welvaart en welzijn. Anderzijds de toename van technologische en sociale innovaties die voor talloze kwesties een oplossing bieden. Het programma van het Creativity World Forum 2019 wordt opgebouwd rondom een aantal, voor onze regio relevante paradoxen die gebaseerd zijn op de provinciale opgaven en de Sustainable Development goals van de Verenigde Naties.

Op de tweede conferentie-dag (dinsdag 22 oktober) is er uitgebreid excursieprogramma naar vijf Brabant hubs, waaronder Tilburg.

Tilburg & The paradox of (un)limited inclusiveness

Tilburg zit barstensvol creatieve makers en studenten. De vroegere stad van de textielindustrie staat nu bekend om haar kennis, creativiteit en innovatie. Met sociale innovatie hoog in het vaandel. Iedereen telt mee en heeft een waardevolle inbreng in onze samenleving. Toch staat ‘samen leven’ anno nu onder druk. Door de scheiding tussen rijk en arm, door emancipatiekwesties, de integratieproblematiek en de dreigende uitsluiting van zorgbehoevende mensen. Wat er nodig is voor een inclusieve samenleving zijn creatieve en innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld in de zorgsector, bij het verwelkomen van vluchtelingen als nieuwe burgers en voor een eerlijke kans op werk en inkomen. Het Tilburgse CWF-programma inspireert en activeert met bijzondere oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Creatieve samenwerkingsverbanden van culturele instellingen, onderwijs, bedrijfsleven en sociale organisaties delen hun actuele knelpunten en dagen de bezoekers uit om gezamenlijk na te denken over de ‘next step’ in het streven naar inclusiviteit.

Omdat in een inclusieve wereld iedereen meetelt.

Aanmelden

Je kunt een ticket kopen via onderstaande button.
Het programma van de dag volgt nog.

AANMELDEN

Creativity World Forum 2019