Waar:
Online
Start:
8 december 2020 (14:00)
End:
8 december 2020 (16:00)
Kosten:
Gratis

Meer weten over Social Design én bijdragen aan netwerkverbetering rondom mensen met dementie en een verstandelijke beperking? Meld je dan aan voor deze netwerksessie!

In een multidisciplinair gezelschap brengen we met System Mapping in kaart wie er allemaal betrokken zijn bij zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) én wie daar ontbreekt. Daarna gaan we in op hoe je elkaar vindt en vooral hoe je elkaar versterkt. Dit doen we met een inspirerende tool (‘SamSam’), waarmee we mensen uit verschillende disciplines op een creatieve manier met elkaar in verbinding brengen.

De netwerksessie vindt online plaats. Gezien het interactieve karakter van deze bijeenkomst hanteren we een maximum van 24 deelnemers.

Achtergrond ‘(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?’ 
Diagnostiek, dementiezorg en ondersteuning vragen bij (thuiswonende) mensen met een verstandelijke beperking om specifieke expertise. In het project ‘(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?’ werken we met landelijke partners samen om deze doelgroep beter in beeld brengen en de zorg en ondersteuning te verbeteren. Dit doen we o.a. door te werken aan een (regionaal) deskundig multidisciplinair netwerk.

PROGRAMMA

13.45 uur
Inloop (online)

14.00 uur
Introductie en korte toelichting ‘(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?’
Anke van der Made, projectleider Dementievriendelijk Brabant, Zet

14.10 uur       
Visualisatie netwerk: System Mapping
We brengen verbanden tussen betrokkenen in complexe systemen in kaart. Zo herkennen we de (belangrijkste) betrokkenen en hun onderling relaties uit het leven rondom iemand met een VB en (beginnende) dementie. 
Eline van der Meer, Conceptontwikkelaar en Healthy Ageing Professional, Zet

15.00 uur
SamSam: verbinding en uitwisseling
De tool ‘SamSam’ is een aan de TU/e ontwikkelde netwerktool die stakeholders helpt bewust te worden van elkaars krachten en ambities. Op een toegankelijke manier kijken we naar wat jij zelf vanuit jouw rol kunt betekenen in de netwerkverbetering rondom mensen met dementie en een VB.
Marije Baars, Social Designer, Zet

16.00 uur
Afsluiting

DEELNEMEN
Om de netwerksessie tot een succes te maken zijn we op zoek naar een zo breed mogelijk samengesteld gezelschap. Wij zijn erg geïnteresseerd in jouw ervaringen en rol in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en (mogelijke) dementie. Samen willen we ieders rol, functie en mogelijke bijdrage aan de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking uitlichten en in kaart brengen. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld:

  • Actief zijn in de lokale dementievriendelijke gemeenschap
  • Werkzaam zijn in de gehandicaptensector
  • Werkzaam zijn in de ouderenzorg
  • Werkzaam zijn bij een gemeente
  • Op een andere manier betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van mensen met verstandelijke beperking.

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door het ZonMw project ‘(H)erken jij dementie bij een verstandelijke beperking?’ (voorheen: ‘Samen kom je verder’). Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via deze link. Je ontvangt een week voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestiging met link naar de sessie.

Creatieve online netwerksessie Op zoek naar verbinding in het netwerk rondom mensen met een verstandelijke beperking en (beginnende) dementie
Inschrijven