Waar:
Eindhoven
Start:
24 oktober 2022 (12:00)
End:
24 oktober 2022 (18:00)

INTRODUCTIE

We komen het kompas, de indicator en het begrip Brede Welvaart steeds vaker tegen. Brede welvaart gaat over de ervaren kwaliteit van leven, nu en in de toekomst. We hebben het dan over allerlei thema's die ons bezighouden zoals: (positieve) gezondheid, de woonomgeving, ontplooiing, veiligheid, kansen(on)gelijkheid. Maar wat betekent Brede Welvaart voor de regionale en provinciale omgeving? Voor welke verschillende uitdagingen staan gemeenten om het Brede Welvaartsniveau te vergroten?

Tijdens de Dutch Design week op maandag 24 oktober organiseren de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) en de provincie Noord-Brabant samen met Zet een thematour, ‘Inclusive Society’. Toenemende fragmentatie, polarisatie en demografische veranderingen maken inclusie urgenter dan ooit. Een belangrijk onderwerp dus wanneer we hebben over brede welvaart. Diverse ontwerpers omarmen het brede spectrum en de complexiteit van dit onderwerp en duiken met hun projecten de diepte in. We worden meegenomen langs projecten die agenderen, aanzetten tot nadenken en oplossingen bieden. De tour belicht verschillende aspecten van een inclusieve samenleving, van relatief simpel tot aan schurende en soms pijnlijke maatschappelijke vraagstukken.

VOOR WIE

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals van Brabantse gemeenten en de provincie, zowel ambtelijk als bestuurlijk die ervaringen en kennis over Brede Welvaart willen uitwisselen. Werk jij binnen een gemeente of de provinciale organisatie strategisch, uitvoerend of beleidsmatig aan Brede Welvaart en wil jij samen met Brabantse ambtelijke, of bestuurlijke collega’s geïnspireerd raken en duiden wat deze inspiratie voor de opgave Brede Welvaart kan betekenen? Of heb jij zelf leuke ideeën hoe Brede Welvaart binnen jouw organisatie vorm te geven en wil je dat graag delen?

AANMELDEN

Geef je interesse aan via Info@wijzijnzet.nl en beschrijf kort vanuit welke rol je deelneemt en wat jouw betrokkenheid is met Brede Welvaart. We vinden je motivatie belangrijk, zodat we een mooie Brabantse afvaardiging hebben voor het werken aan brede welvaart in Brabant. De tour heeft ruimte voor een beperkt aantal mensen, provincie en VBG bepalen deze selectie.

BREDE WELVAART TOUR DUTCH DESIGN WEEK