Waar:
Kasteel Heeswijk
Start:
21 juni 2018 (14:00)
End:
21 juni 2018 (17:00)

De Brabantse natuur is prachtig!

Het is belangrijk dat iedereen daarvan kan genieten.

Daarom wil de provincie bevorderen dat ook mensen met een beperking toegang krijgen tot de natuur. Om zoveel mogelijk partijen te stimuleren daar een bijdrage aan te leveren organiseert de provincie in samenwerking met stichting Zet en stichting Brabantse Natuurpoorten het interactieve symposium met Ervaringsplein:   
       
'Brabant Natuurlijk Toegankelijk'

21 juni 2018
14.00-17.00 uur

Kasteel Heeswijk
'Kasteel van Brabant'  

Programma

13.00-14.00 uur
Inlooplunch

14.00 uur
Opening door de dagvoorzitter

14.05 uur
Lezing door Dick Houtzager (College voor de Rechten van de Mens).
Titel: Toegankelijkheid door een mensenrechtenbril

14.25 uur
Lezing door Joep van Lankveld (ervaringsdeskundige).
Titel: Het belang van toegankelijke natuur voor mensen met een beperking

14.45 uur
Lezing door Michel Huigevoort (recreatieondernemer).
Titel: Van ondoordringbaar bos naar toegankelijke natuur

15.05 uur
Lezing door Mark Mandemakers (Natuurmonumenten).
Titel: Natuur voor iedereen

15.25 uur 
Afsluiting door de dagvoorzitter

15.30-17.00 uur
Ervaringsplein bij Looz Corswaremhoeve. Vanaf dit plein kan de natuur ontdekt worden met geavanceerde rolstoelen.
Op het plein vindt u organisaties, betrokken bij het toegankelijk(er) maken van de Brabantse natuur.

17.00 uur 
Netwerkborrel

Aanmelden

U kunt zich kosteloos aanmelden tot uiterlijk maandag 18 juni a.s. via het digitaal aanmeldformulier
Op een later moment ontvangt u nog nadere informatie over dit symposium. Mocht u anderen kennen, voor wie dit symposium interessant kan zijn, dan verzoeken wij u om deze uitnodiging naar hen door te sturen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart van Nuland, telefoonnummer 06 52 79 42 71 of via lvnuland@brabant.nl.     

Publicatie Uitnodiging Groen
 

'Brabant Natuurlijk Toegankelijk'