Eerste Brabantse Inspiratiemiddag

De eerste Brabantse Participatiemiddag voor professionals van Brabantse gemeenten, provincie en waterschappen.

Uitwisselen van ervaringen, vraagstukken en inspirerende voorbeelden rondom participatie. Dat is de opzet van de eerste Brabantse Participatiemiddag voor professionals van Brabantse gemeenten, provincie en waterschappen op donderdag 30 juni, een initiatief van VBG en provincie Noord-Brabant. Zet draagt zorg voor de organisatie en inhoud van de middag. Na een ‘food for talks’-lunch en het afserveren van participatie-excuses kies je twee van de drie gangen van ons keuzemenu.

KOSTEN

Deelname is gratis. Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan waarderen wij een afmelding. Op die manier kunnen we de bijeenkomst passend inrichten en gaan we voedselverspilling tegen.

UITDAGINGEN

We proberen iedereen bij een eerste voorkeur te plaatsen én tegelijkertijd jullie kennis en kunde evenredig over de uitdagingen te verdelen.

BEVESTIGING DEELNAME

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

workshop mensen aan tafel