Regionale samenwerking

Ondernemers, overheid, onderwijs en de omgeving pakken gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan die spelen in de regio. Ieder vanuit zijn eigen perspectief, werken zij aan het wederzijds belang, uitgaande van de identiteit en de kracht van de streek. Zo zien we dat ook bij de Brabantse streeknetwerken. Bij het vastleggen van de plannen voor de komende jaren vragen zij zich af: Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de streek? Welke stakeholders horen daarbij? Zijn deze stakeholders al betrokken en zo ja, pakken we allemaal ‘de juiste’ rol?

Overzicht Brabantse streeknetwerken

De Kracht van de Regio

De Brabantse streeknetwerken zien voor zichzelf een sleutelrol weggelegd in de transitie naar een participerende samenleving, zo blijkt uit een gezamenlijk manifest. De provincie onderkent hun belang voor de vitalisering van het platteland en heeft met acht streeknetwerken een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die loopt tot medio 2016.

Voor het Zet Magazine 2015 interviewden we de voorzitters van twee actieve streeknetwerken: drs. Yvo Kortmann van Het Groene Woud en Roeland van Hooff van de Brabantse Kempen.

Klik hier voor het artikel

Marjolein Duif, adviseur Zet

"Het samenspel begeleiden tussen de vier O's is spannend en leuk!"

Marjolein Duif, adviseur Zet