Omgevingswet

Participatie staat centraal in de Omgevingswet. Op dit moment wordt in Brabant gewerkt aan de Provinciale en (boven)gemeentelijke Omgevingsvisies. Deze visies worden samen met belanghebbenden opgesteld.

We hebben alvast 6 belangrijke tips verzameld:

6 succesfactoren voor ontwikkelen omgevingsvisie

Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken en burgers en bedrijven meer invloed geven op het inrichten van hun omgeving. Het benutten van die nieuwe ruimte begint bij het formuleren van een aansprekende omgevingsvisie, samen met inwoners, ondernemers en instellingen. Vanuit de pilotgemeenten is een zestal succesfactoren geformuleerd voor de procesaanpak voor de omgevingsvisie, die we graag met u delen.

  1. Werk vanaf het begin samen met betrokkenen uit de omgeving: de leefwereld is namelijk niet verkokerd. Dat zorgt voor een integrale benadering. 
  2. Zet een aansprekende stip op de horizon. Het helpt als er bezielende en heldere doelstellingen zijn geformuleerd.
  3. Verbind en synchroniseer de verschillende beleidsvelden en kom zo tot een gezamenlijk motto voor de omgevingsvisie, zoals de gezonde of innovatieve stad.
  4. Het proces vraagt tijd. Benoem gemeenschappelijke kernwaarden. Benut de omgevingsvisie als katalysator voor cultuurverandering.
  5. Neem de bestuurders mee in het proces. Ook zij moeten wennen aan andere rollen en verantwoordelijkheden.
  6. Een onafhankelijke procesbegeleider helpt de verschillende belangen goed in beeld te krijgen en te houden.

Bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen kunt u Zet inschakelen als onafhankelijk procesbegeleider. Neem voor meer informatie contact op met Miek van Dongen: 06 3836 0428 of mdongen@remove-this.wijzijnzet.nl

 

Voorbeelden uit de praktijk

Klik hier om het verhaal van Uden als pilotgemeente te lezen, hoe zij de omgevingsvisie als kans hebben aangegrepen.  

Klik hier voor het interview met Ronald Soemers, coördinator verkeer en vervoer van de GGA Hart van Brabant, en ontdek hoe hij de omgevingsvisie voor de verbetering van de mobiliteit in zijn gebied wil inzetten.

Provincie Noord-Brabant

Partner Provincie Noord-Brabant