Omgevingsparticipatie

Met de juiste belanghebbenden in beeld, kan er gewerkt worden aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie(s). Daarbij zijn allerlei participatievormen mogelijk, passend bij het vraagstuk, de stakeholders en de cultuur. Met grote thema’s als onderstroom die continuïteit vraagt, en kleine thema’s waar snelle resultaten geboekt kunnen worden. Zo ontstaan netwerken in netwerken, stap men af van oude samenwerkingsvormen en creëert men nieuwe, waarbij geen hiërarchische structuur meer bestaat. En: de energie gaat omhoog, want samen werk je aan díe thema’s waar de meeste passie voor is.

Model netwerkend samenwerken

“STEL JE KWETSBAAR OP, OOK AL IS DIT SOMS SPANNEND”

Communicatie binnen gebiedsgericht werken

Zet ondersteunt organisaties en netwerken bij gebiedsgericht werken. Bij dit proces werken verschillende partijen gezamenlijk aan een ambitie en is omgevingscommunicatie van essentieel belang.

Maar hoe pak je dat aan? Wat communiceer je met welke partij op welk moment? Welke stijl en toon past hierbij? En hoe nodig je de omgeving uit om mee te denken?

Zet-adviseur Marjolein Duif legde haar vragen voor aan Alex Sheerazi, hoofd communicatie bij de Dienst Metro van de Gemeente Amsterdam. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de communicatie over de veelbesproken Noord-Zuidlijn en vult zijn rol op een bijzondere manier in.

Lees het interview met Alex Sheerazi

“Je hoort vaak dat ‘er veel veranderingen op ons afkomen’. Maar die veranderingen maken we zelf. Het zijn ménsen die initiatieven nemen om vanuit hun eigen zorg, pijn of passie een maatschappelijk vraagstuk op te pakken.” Dat geldt meer dan ooit, vindt Zetadviseur Suzanne Kemmeren: de beweging komt steeds vaker vanuit de samenleving zelf.