Vitale Regio's

Het regionale leef- en vestigingsklimaat ontwikkel je niet vanaf de tekentafel. Brabanders voelen zich verbonden met hun omgeving en dragen met hun initiatieven bij aan de ontwikkeling van de eigen streek. Ze hebben oog voor de gevolgen van krimp, voor de behoeften van een stedelijke agglomeratie en behoud van natuur. Oog voor ondernemerschap en de sociale kwaliteit van de woonomgeving. En ze zijn bereid samen te werken. Maar vanzelf gaat dat niet.

Model netwerkend samenwerken Zet

Wij helpen u verder

Daarom stimuleert Zet de betrokkenheid van ondernemers, overheid, onderwijs en de omgeving (maatschappij & samenleving) bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in gebiedsontwikkeling. (gebiedsgericht werken).

Antwoorden worden gezocht op vragen om het gebied te verbeteren en te versterken. Welke ambities zijn er in het gebied? Waar zit energie en wie zijn betrokken en belanghebbend (omgevingsparticipatie)?

Op welke wijze wordt in het gebied samengewerkt (regionale samenwerking)?

En in hoeverre biedt de Omgevingswet (2019) dan kansen en mogelijkheden om ambities in een wijk, stad of regio te realiseren (omgevingswet)?

Provincie Noord-Brabant

Partner Provincie Noord-Brabant