ITHACA (InnovaTion in Health and Care for All)

Gezond en veerkrachtig langer thuis wonen

Hoe kunnen mensen gezond en verantwoord langer thuis wonen? Daar draait het om in het internationale project ITHACA  (InnovaTion in Health and Care for All). Negen Europese regio’s hebben zich aan elkaar verbonden om gezamenlijk over dit thema van elkaar te leren. Om uiteindelijk een innovatiestrategie en -beleid voor Brabant te ontwikkelen die beter aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

Provincie Noord-Brabant is leadpartner van he ITHACA-project. Zet werkt, samen met Zorgbelang Brabant, mee als uitvoeringspartner in Brabant. Samen willen wij laten zien wat er mogelijk is op technisch en sociaal gebied om langer gezond en verantwoord thuis te wonen.

Mensen die wij over dit onderwerp spreken, vinden het belangrijk en interessant. Opvallend is wel dat 65-plussers bijna altijd vinden dat het op hen nog niet van toepassing is. “ Ik ben nog vitaal” zegt men dan. Wij vinden dat met de huidige zorg- en sociale innovaties het makkelijker en toegankelijker moet zijn om nu al na te denken over langer thuis wonen. Om vervolgens ook al te investeren in een thuissituatie waar je lang kunt blijven.

Vanuit het ITHACA-project gaan wij op zoek naar goede voorbeelden en sociale en technische innovaties. Wij zoeken contact met sociaal ondernemers en burgerinitiatieven. Met onze kennis en deskundigheid kunnen wij verbindingen leggen tussen deze en andere sociaal ondernemers en burgerinitiatieven. Door middel van cocreatie gaan wij gezamenlijk aan de slag met het maatschappelijke vraagstuk ‘Hoe kun je langer gezond en verantwoord thuis wonen?’. Zo kunnen wij de Brabantse burgers laten kennis maken met de mogelijkheden.  

Video ITHACA

"TE VAAK ZIE IK MENSEN IETS ORGANISEREN WAT AL LANG BESTAAT, KIJK HOE JE SLIM KUNT COMBINEREN"

Thijs van de Schoot

Contact

Provincie Noord-Brabant

Partner Provincie Noord-Brabant