Tilburg voor iedereen

Iedereen doet mee in onze samenleving!

Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken van Tilburg. Mensen zonder én met een beperking. Mensen met een beperking hebben namelijk het recht zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Dit is vastgelegd in het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. Hierin is onder andere bepaald dat je recht hebt om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken. 

Heeft u een fysieke, zintuigelijke, psychische of verstandelijke beperking? Of een chronische ziekte of dementie?  Dan ervaart u zonder twijfel drempels om ergens binnen te komen, goede zorg, onderwijs of werk te krijgen. Onder het motto ‘Niets over ons zonder ons’ nodigen wij u uit om uw ervaringen en wensen met ons te delen. Uw mening is van belang: wat heeft u nodig om te kunnen meedoen? Misschien heeft u een oplossing of een goed voorbeeld hoe het ook anders kan. Alle ideeën zijn welkom!

Ook mantelzorgers, familie of naasten van iemand met een beperking, zorgverleners, werkgevers en onderwijskrachten zijn van harte welkom om hun ervaringen, meningen en mogelijke oplossingen te delen.

De gemeente Tilburg wil alle ervaringen en ideeën gebruiken om te komen tot een goed plan van aanpak voor een inclusief beleid; een Tilburg voor iedereen. Twee bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden op 7 en 14 november.

Er staan nog twee bijeenkomsten gepland:

  • Donderdag 23 november 2017, locatie: Zuiderkwartier
  • Woensdag 29 november 2017, locatie: Kruispunt

We beginnen elke bijeenkomst om 17.30 uur. We eten met elkaar een eenvoudige maaltijd. Tussen de gangen door gaan we in kleine groepen (5 tot 8 personen) met elkaar in gesprek. Om 21.15 uur sluiten we de avond af.  Per bijeenkomst is er plaats voor 50 personen.

Wilt u uw ervaring delen? Wilt u bijdragen aan een Tilburg voor iedereen? Meld u dan aan op www.zorgbelang-brabant.nl/tilburg-voor-iedereen of bel naar: 013 - 468 61 65 (Tilburgs Overleg Gehandicaptorganisaties). Deelname is gratis, aanmelden is verplicht.

Uw mening telt! We hopen u dan ook te ontmoeten tijdens één van de bijeenkomsten in november.

Initiatiefgroep VN-Verdrag Tilburg  

Volg Tilburg voor iedereen op Facebook en Twitter