Adviesrapport 'Dementie en thuis wonen'

Klik op de afbeelding voor een download van het rapport 'Dementie en thuis wonen'

Welke interventies zijn gewenst om ‘thuis’ wonen met dementie nu en in de toekomst goed mogelijk te maken? En welke stakeholders kunnen daar een bijdrage aan leveren? Dat is de verkenning waar Zet in opdracht van de PGraad en samen met Tilburg University aan heeft meegewerkt. 

 

 

 

 

De verkenning heeft geresulteerd in een adviesrapport met beleidsadviezen en concrete aanbevelingen. Doel: het behouden en vergroten van de mogelijkheden voor (alleenstaande) mensen met dementie om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven. Thuis, in de eigen wijk of kern. Belangrijk is het waarborgen van voldoende ondersteuning voor de mantelzorgers, om overbelasting te voorkomen.

In het proces van de verkenning zijn, naast literatuuronderzoek, burgerexperts (onder andere doelgroepvertegenwoordigers) en experts uit het brede dementiezorgveld geraadpleegd. Ook zijn er interviews afgenomen met mantelzorgers en potentiële doelgroepleden om hun wensen en behoeften in kaart te brengen.

Hieruit zijn de volgende zes oplossingsrichtingen voortgekomen:

  • Voorbereid zijn op je eigen toekomst
  • Samenwerken aan een dementievriendelijke gemeenschap
  • Goede zorg in de buurt
  • De mantelzorg overeind houden
  • Wonen in eigen huis al of niet samen met de mantelzorg
  • Blijven wonen in eigen omgeving

Het adviesrapport is geschreven door prof. dr. René Schalk, bijzonder hoogleraar bij Tranzo, Tilburg University en verbonden aan de faculteit Human Resource Studies, drs. Cor Hammen van stichting VBOB, en Hilde Stoop en ing. Ben Kaelen, beide adviseurs bij Zet.