Het nieuwe welzijn woont in het buurthuis
Uitnodigend groen in Brabant, toegankelijk voor iedereen. i.s.m. Provincie Noord-Brabant en Groen & Handicap
2017
Zet Magazine 2017
Zet magazine 2016
Zet magazine 2016
Zet Magazine 2015
Zet Magazine 2015
Op Weg Naar Contact i.s.m. Stichting Vervoer voor elkaar, juli 2017
Samen spelen op Eindhovense schoolpleinen.
Het schoolplein als instrument voor stoer en inclusief onderwijs. juni 2017
Trendboek Iedereen in Beweging, oktober 2016
All Inclusive. Op weg naar toegankelijke vrijetijdsbesteding (trendboek)
Toegankelijk Voor Iedereen: Van Inspiratie naar Participatie (boek)
Op weg naar samenredzaamheid in de participatiesamenleving? Artikel Sociaal Bestek nr 1 2017- Special Armoede in Nederland
Armoede onder Vrouwen groeit snel (rapport mei 2015)
Huurders met dementie: Wat woningcorporaties kunnen bijdragen aan een dementievriendelijke gemeenschap
Brochure van PGraad en Zet over huurders met dementie
Dementie en Thuis wonen. Nu en in de toekomst. (Adviesrapport)
Dementieproofmeter 2015
Inventarisatie van Brabants gemeentelijk dementiebeeld
Rapport Thuis in Brabant door Zet en partners
Rapport Thuis in Brabant, Het vluchtelingenvraagstuk benaderd vanuit
kansen voor álle Brabanders
Infographic samenvatting 'Thuis in Brabant'
Financieel misbruik van ouderen signaleren, stoppen en voorkomen (folder).
Buurthuizen helpen wijkteams bij hun doelen voor de buurt. Artikel Sociaal Bestek, december 2016
Het dorpshuis en buurthuis als kloppend hart
Het dorpshuis en buurthuis als kloppend hart - Troeven voor toekomstbestendigheid (publicatie 2015)
Thuis in het buurthuis, door Margreeth Broens en Kamieke van de Riet.
Buurthuis nieuwe stijl, artikel uit MO/samenlevingsopbouw.
Buurthuis 2.0 als hart van de buurt (opinie).
Gemeenten moeten vrijwilligers koesteren, want hun inzet is onontbeerlijk.
Investeer in vrijwillige besturen van buurthuizen en MFA’s.
Toegankelijke MFA’s: een plus voor sociaal contact voor iedereen!
De schaal van buurthuizen en de rol van bezuinigingen: naar meer met minder.
In gesprek met de mantelzorger (flyer Briz).