Huurders met dementie: Wat woningcorporaties kunnen bijdragen aan een dementievriendelijke gemeenschap
Brochure van PGraad en Zet over huurders met dementie
All Inclusive. Op weg naar toegankelijke vrijetijdsbesteding (trendboek)
Zet magazine 2015
Het dorpshuis en buurthuis als kloppend hart - Troeven voor toekomstbestendigheid (publicatie 2015)
Armoede onder Vrouwen groeit snel (rapport mei 2015)
Toegankelijk Voor Iedereen: Van Inspiratie naar Participatie (boek)
Dementie en Thuis wonen. Nu en in de toekomst. (Adviesrapport)
Financieel misbruik van ouderen signaleren, stoppen en voorkomen (folder).
Een toekomstbestendige en duurzame MFA: fictie of werkelijkheid?
Thuis in het buurthuis, door Margreeth Broens en Kamieke van de Riet.
In gesprek met de mantelzorger (flyer Briz).
Buurthuis nieuwe stijl, artikel uit MO/samenlevingsopbouw.
Buurthuis 2.0 als hart van de buurt (opinie).
Gemeenten moeten vrijwilligers koesteren, want hun inzet is onontbeerlijk.
Investeer in vrijwillige besturen van buurthuizen en MFA’s.
Toegankelijke MFA’s: een plus voor sociaal contact voor iedereen!
De schaal van buurthuizen en de rol van bezuinigingen: naar meer met minder.
Dementieproofmeter 2015
Inventarisatie van Brabants gemeentelijk dementiebeeld