All Inclusive. Op weg naar toegankelijke vrijetijdsbesteding (trendboek)
Zet magazine 2015
Het dorpshuis en buurthuis als kloppend hart - Troeven voor toekomstbestendigheid (publicatie 2015)
Armoede onder Vrouwen groeit snel (rapport mei 2015)
Toegankelijk Voor Iedereen: Van Inspiratie naar Participatie (boek)
Dementie en Thuis wonen. Nu en in de toekomst. (Adviesrapport)
Financieel misbruik van ouderen signaleren, stoppen en voorkomen (folder).
Een toekomstbestendige en duurzame MFA: fictie of werkelijkheid?
Thuis in het buurthuis, door Margreeth Broens en Kamieke van de Riet.
In gesprek met de mantelzorger (flyer Briz).
Buurthuis nieuwe stijl, artikel uit MO/samenlevingsopbouw.
Buurthuis 2.0 als hart van de buurt (opinie).
Gemeenten moeten vrijwilligers koesteren, want hun inzet is onontbeerlijk.
Investeer in vrijwillige besturen van buurthuizen en MFA’s.
Toegankelijke MFA’s: een plus voor sociaal contact voor iedereen!
De schaal van buurthuizen en de rol van bezuinigingen: naar meer met minder.