VN-Verdrag: Wat zijn de gevolgen?

Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap is geratificeerd. Dat heeft gevolgen voor u als gemeente en wat u als persoon kunt verwachten van uw gemeente.

Wat zijn precies deze gevolgen?

Dat leest u hieronder.

Een oplossing gedragen door alle betrokkenen

VN verdrag - wat betekent dit voor u

De ratificatie van het VN Verdrag verplicht gemeenten om een plan van aanpak te hebben voor inclusief beleid. Een dergelijk plan van aanpak heeft alleen nut wanneer dit gedragen wordt door alle betrokken partijen. Denk hierbij aan: gehandicaptenplatforms, aanbieders van zorg,- en welzijn, de Wmo raad, vrijwilligersorganisaties, maar ook bijvoorbeeld het onderwijs, ondernemersverenigingen en MFA's. 

De werkwijze van Zet gaat uit van directe betrokkenheid van de doelgroep van mensen met een beperking bij de ontwikkeling van beleid. Het resultaat is een uitvoerbaar plan dat door alle partijen wordt gedragen.

"Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst, of beperking."

Download de VN Verdrag Vragenlijst 

Lokale procesbegeleiding onmisbaar voor succes

Als gemeente bent u binnenkort verantwoordelijk voor het plan en de uitvoering van het inclusief beleid. Lokale partijen zijn hierbij van belang en misschien nog belangrijker is de lokale procesbegeleiding, die alle initiatieven en meningen bij elkaar brengt.

Zet is bij uitstek de partij met de kennis en jarenlange ervaring om dit beleidstraject te begeleiden als onafhankelijke deskundige. Met als resultaat een uitvoerbaar plan van aanpak: met oplossingen die partijen uit de lokale samenleving zelf aandragen en waarvoor ze zich zelf in willen zetten.

4 Onderwerpen om rekening mee te houden

Inclusief beleid gaat over meer dan alleen fysieke toegankelijkheid. Het gaat ook om sociale toegankelijkheid: de bejegening van mensen met een beperking. En om de informatievoorzieningen over aangepaste faciliteiten. Vaak zijn dit zaken waar u als gemeente of bedrijf nooit eerder aan heeft gedacht. Maar die met de ratificatie van het VN verdrag wel actueel worden.

Hieronder noemen we vier onderwerpen met voorbeelden waar u aan kunt denken.

1. Inrichting ruimtelijk gebied

Bij de inrichting van het ruimtelijk gebied draait het grotendeels om de toegankelijkheid. Zaken waar u dan aan kunt denken zijn:

 • Toegankelijkheid van de winkelstraat. Staan er veel fietsen geparkeerd of staan er reclameborden die de doorgang voor rolstoelen blokkeert?
 • Hoe is het gesteld met de looproute tussen woningen en voorzieningen? En dan met name voor blinden of andere mensen met een fysieke beperking.
 • Hoe staat het met de bewegwijzering binnen gebouwen?

2. Dienstverlening

Ook dienstverlening is onderdeel van inclusief beleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

 • Het digitaal aanvragen van een paspoort door blinden. Is er bijvoorbeeld read-speaker functionaliteit aanwezig zodat wordt voorgelezen wat er staat op de website.
 • Is er bij de balie ruimte om een rolstoel onder te rijden zodat de afstand tot de balie niet te ver is?
 • Beseft een baliemedewerker dat iemand die laaggeletterd is de verstrekte informatie niet kan lezen?  

3. Onderwijs

In het onderwijs neemt de diversiteit in de klas en op het schoolplein toe. Inclusief onderwijs schept de voorwaarden waardoor leerlingen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen. Belangrijk is dan bijvoorbeeld:

 • Afstemming en communicatie tussen speciaal onderwijs, expertcentra en scholen.
 • Voorzieningen voor de toegankelijkheid van schoolgebouwen. 
 • Bewustwording en acceptatie: ouders en kinderen moeten leren omgaan met kinderen met een beperking.

4. Vervoer

Mobiliteit is een basisvoorwaarde voor participatie. Als je deur niet uit kunt vanwege je beperking, dan word je wereld immers steeds kleiner. Met het toekennen van een scootmobiel of rolstoel ben je er nog niet.

 • Zijn bushaltes toegankelijk voor blinden en rolstoelgebruikers?
 • Is de bewegwijzering duidelijk aanwezig?
 • Hoe worden mensen bejegend wanneer ze met openbaar vervoer reizen?

Dit is slechts een klein deel van de vraagstukken

De hierboven genoemde vragen zijn slechts een kleine greep uit de vele vraagstukken die spelen bij de invoering van inclusief beleid. 

Wilt u weten welke onderwerpen nog meer van belang zijn? Download dan nu onze quickscan vragenlijst. 

Download onze quickscan vragenlijst

Nice to have of Need to have?

Gastvrij vervoer - VN verdrag

Is een plan van aanpak voor inclusief beleid nu Nice to have of Need to have? Zijn gemeenten verplicht om een plan van aanpak te hebben?

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die gemeente daar inderdaad toe verplicht, al is er nog geen datum genoemd.

Gemeenten maar ook bedrijven, ontkomen er niet aan om stil te staan bij de vraag: Hoe gaan we om met mensen met een handicap/beperking?

Quickscan uniek in Nederland

Zet is de enige organisatie in Nederland die beschikt over een quickscan over het VN-verdrag voor gelijke rechten kansen én die gemeenten concrete handvatten biedt om er actief mee aan de slag te gaan.

Resultaten:

 1. Rapport over de mate waarin het huidige beleid inclusief is, op basis van de resultaten van de quickscan.
 2. Inclusie is een breed gedragen thema binnen de gemeente (d.m.v. workshops met beleidsmedewerkers en externe partijen (zorginstellingen, welzijnsinstellingen, onderwijs, ondernemers, burgers etc.)
 3. Een plan van aanpak om de gemeente inclusiever te maken, met een actieve betrokkenheid van de deelnemende partijen.

Aantal en aard van de deelnemers is afhankelijk van de lokale situatie en bestaande initiatieven. Uitgangspunt is wel de betrokkenheid van burgers en ervaringsdeskundigen. Beleid maak je tenslotte samen met de mensen waar het om gaat.

Zorg dat u niet te laat bent

Het schrijven van een plan van aanpak kost tijd. Het is een begin van een proces waarbij de gemeente blijft werken aan de eigen toegankelijkheid. Wacht niet tot Den Haag met een deadline komt, maar begin nu.

Download de vragenlijst om een eerste idee te krijgen van de vraagstukken die u moet aanpakken.

Download nu de vragenlijst

Vragenlijst inclusief beleid

Inclusief beleid is niet alleen een taak voor de gemeente. Daar werk je samen aan: met burgers, organisaties en ondernemers. En vooral samen met de ervaringsdeskundigen. De quickscan blijkt daarvoor steeds weer een prima uitgangspunt.

Francis Meulendijks, adviseur

Doe onze quickscan inclusief beleid.

Klik hier voor meer informatie.

Provincie Noord-Brabant

Partner Provincie Noord-Brabant