Alles over toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Een samenleving die niemand wil uitsluiten, moet om te beginnen toegankelijk zijn, voor iedereen. Toegankelijkheid voor iedereen gaat verder dan de juiste deurbreedte en het weghalen van drempels. Het vraagt ook om een andere houding en mentaliteit, om respect en begrip. Het gaat erom hoe mensen met een beperking worden bejegend en om goede informatie over toegankelijkheid. Dat reikt van wonen en onderwijs tot voorzieningen voor sport, ontspanning en cultuur, van winkels en kantoren tot publieke gebouwen. Bovendien staan werkgevers in het kader van de nieuwe Participatiewet voor de uitdaging om mensen met een beperking een eerlijke kans te geven in hun bedrijf.

Wat is toegankelijkheid

De toegankelijkheid van een locatie of evenement heeft betrekking op het er mogen en kunnen zijn. Voor het publiek toegankelijk wordt ook genoemd openbaar of openbaar toegankelijk: iedereen mag er zijn (Wikipedia). De term "toegankelijkheid" wordt op steeds meer plaatsen vervangen door de koepelterm inclusie, zie ook "sociale inclusie". 

Integrale toegankelijkheid

Integrale toegankelijkheid speelt een steeds belangrijkere rol in de hedendaagse samenleving. Zeker nu de Europese wetgeving over toegankelijkheid (VN verdrag) ook in Nederland is ingevoerd. In BelgiĆ« is deze beter bekend als verordening toegankelijkheid. Deze wetgeving zal vooral effect hebben voor gemeentes en bedrijven welke bezig zijn of gaan met nieuwbouw of verbouw van een gebouw. Zij worden namelijk verplicht de toegankelijkheid van openbare ruimte te regelen zodat niemand wordt buitengesloten.

Is uw gebouw toegankelijk voor mensen met een beperking?

De toegankelijkheid van (openbare) gebouwen voor iedere doelgroep wordt steeds belangrijker. Maar welke aanpassingen voor toegankelijkheid voor welke doelgroep zijn dit dan? Deze vraag beantwoordt Zet voor u. Met behulp van een checklist maakt Zet inzichtelijk welke aanpassingen er mogelijk zijn om de toegankelijkheid van (plublieke) gebouwen te verbeteren.

Toegankelijkheidscheck

Met behulp van de toegankelijkheidscheck wordt de toegankelijkheid van uw gebouw gecontroleerd. Zo wordt gekeken of de ruimte toegankelijk is voor rolstolgebruikers, mindervaliden, maar ook andere doelgroepen zoals moeder met kinderen.

De focus ligt hierbij op wat KAN makkelijk voor welke doelgroep.

"Onbekendheid met de doelgroep weerhoudt gemeentes en ondernemers ervan gebouwen toegankelijk te maken"

Waarbij ook wordt gekeken naar de zachte/softe kant van toegankelijkheid zoals bejegening en omgaan met klanten.

Vaak blijkt uit de check dat er geen duizenden euro's nodig zijn om verbeteringen te realiseren.

Zet heeft bijvoorbeeld bij een project voor de Efteling simpelweg bordjes geplaatst aan het begin van de wachtrij met informatie over rolstoelvriendelijkheid en aanwezigheid van braillekaarten. De focus lag hierbij dus op de communicatie zodat de bezoeker weet wat verwacht kan worden.

Meer weten over de toegankelijkheidscheck? Neem contact met ons op.

Toegankelijkheid (openbare) gebouwen in Brabant

Zet is initiatiefnemer van de website Gewoonweg.nl Een website waar inzichtelijk wordt gemaakt hoe het ervoor staat met de toegankelijkheid van (openbare) gebouwen voor mindervaliden, rolstoelgebruikers en andere doelgroepen.

Meer omzet door toegankelijkheid

Een toegankelijk gebouw/bedrijf zorgt voor 20-25% meer klanten. Dat is gebleken uit Europees onderzoek.

Door je als bedrijf ook te richten op mensen met een mobiliteitsbeperking (daar vallen ook ouderen, mensen die slecht ter been zijn, en moeders met kinderen onder) kan je dus meer omzet realiseren.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat mensen met een mobiliteitsbeperking langer op vakantie gaan, meer geld uitgeven en met meer mensen op pad gaan. Voor horecagelegenheden en vakantiegelegenheden biedt dit dus enorme kansen. Lees hier over toegankelijke uitstapjes in Brabant.

Zet helpt u om meer omzet te behalen

Zet biedt een speciale tool aan: OmZetXL. OmZetXL maakt inzichtelijk wat de kosten voor bouwkundige aanpassingen zijn in verhouding tot de verwachte extra omzet.