Participatiesamenleving

In een participatiesamenleving telt iedereen mee en kan iedereen meedoen. Dat zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Maar dat is het nog lang niet. Vraag het maar eens aan de twee miljoen mensen met een beperking die Nederland telt. Het is dan ook goed nieuws dat ook in ons land het VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking van kracht is. De regering heeft er voor gekozen om eerst de landelijke wetgeving op orde te hebben. Nu ligt de bal bij de samenleving. Bij (vervoers)bedrijven, woningcorporaties, scholen, werkgevers, sportclubs, culturele instellingen en andere maatschappelijke organisaties. En niet te vergeten de gemeenten, die de consequenties moeten vertalen in lokaal beleid. Dat raakt uiteraard direct aan de transities in het sociale domein.

Inclusief beleid

Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking. Een standpunt waar Zet in al haar werkzaamheden naar streeft.

Lees hier meer over inclusief beleid en wat Zet hierin kan betekenen.

Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking te laten werken. Dit heeft gevolgen voor gemeentes, maar ook voor ondernemers die werknemers in dienst hebben met een beperking.

Meer weten over de gevolgen voor u? Neem contact met ons op.