Inclusief beleid - Voldoet u aan alle regels?

Donderdag 14 juli 2016 gaat de boeken in als een historische dag voor mensen met een beperking. Tien jaar na ondertekening van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is het nu eindelijk ook van kracht in Nederland. Dat heeft consequenties voor het lokale beleid. Mensen met een beperking willen mee kunnen doen en de obstakels doen zich vooral voor in de eigen leef- en woonomgeving. De lokale overheid is daar als eerste aan zet. Wat kunt u als gemeente doen? Welke acties moet u ondernemen om ervoor te zorgen dat uw beleid aan het VN-verdrag voldoet?

"Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst, of beperking."

 

Video met uitleg VN verdrag

Quickscan Inclusief Beleid

De quickscan Inclusief Beleid is gebaseerd op het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De artikelen zijn vertaald naar concrete vragen over gemeentelijk beleid. De quickscan geeft inzicht in hoeverre het gemeentelijk beleid voldoet aan het VN verdrag en op welke onderdelen actie moet worden ondernomen. De resultaten uit de quickscan worden verwerkt in een adviesrapportage met aanbevelingen en verbeterpunten.

Samen met ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en beleidsmedewerkers gaan we aan de slag met de genoemde verbeterpunten om van de gemeente ook een inclusieve gemeente te maken.

Resultaten van de aanpak 

  1. Een adviesrapportage met de stand van zaken op het gebied van inclusie en aanbeveling hoe dit te optimaliseren.
  2. Draagvlak binnen de gemeente, burgers en ondernemers voor het thema inclusie.
  3. Een plan van aanpak om van uw gemeente een inclusieve gemeente te maken.

Download onze quickscan vragenlijst

Visie van Zet op het thema

“Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking. Een standpunt waar Zet in al haar werkzaamheden naar streeft.

Met de ratificatie van het VN verdrag voor gelijke kansen voor mensen met een beperking komt een inclusieve samenleving weer een stap dichterbij. De landelijke en lokale overheid moeten er de komende tijd voor zorgen dat hun beleid voldoet aan dit VN verdrag.
Wij zijn echter van mening dat een inclusieve samenleving niet alleen een verantwoordelijkheid is voor de overheid. Een inclusieve samenleving maak je met elkaar. Overheid, burgers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en ondernemers moeten hier samen mee aan de slag.”

Onze drie uitgangspunten:

- Het gaat om meer dan het sociaal domein: ook wonen, werk en inkomen, vervoer, communicatie en ruimtelijke ontwikkeling zijn belangrijk.
- Beleid maken en evalueren doe je samen met de mensen om wie het gaat: burgers met een beperking.
- Plannen maken en uitvoeren doe je samen met de samenleving.

Quickscan uniek in Nederland

Zet is de enige organisatie in Nederland die beschikt over een quickscan rondom het VN verdrag voor gelijke kansen én die gemeenten concrete handvatten kan bieden om hier actief mee aan de slag te gaan.

Resultaten die Zet heeft bereikt op sociaal gebied:

1.    Inzicht in hoeverre de gemeente inclusief beleid voert (naar aanleiding van de quickscan ontvangt zij een adviesrapportage)

2.    Inclusie is een breed gedragen thema binnen de gemeente (d.m.v. workshops met ambtenaren en externe partijen (zorginstellingen, welzijnsinstellingen, onderwijs, ondernemers, burgers)

3.    Er is een prioritering aangebracht in de aanbevelingen uit de Quickscan (d.m.v. workshops met ambtenaren en externe partijen (zorginstellingen, welzijnsinstellingen, onderwijs, ondernemers, burgers)

Een plan van aanpak om van een gemeente een inclusieve gemeente te maken (hierin nemen alle partijen een deel van het plan van aanpak voor hun rekening).

Het is per gemeente afhankelijk met welke externe partijen zij de workshops ingaan. Er is wat ons betreft een vaste groep die betrokken moet zijn en dat zijn de burgers. Beleid maak je tenslotte samen met je burgers/ervaringsdeskundigen.

Zet is de enige organisatie in Nederland die beschikt over een quickscan rondom het VN-verdrag voor gelijke kansen én die gemeenten concrete handvatten kan bieden om hier actief mee aan de slag te gaan.

Vragenlijst Inclusief Beleid

De vragenlijst inclusief beleid, ontwikkeld door Zet, stelt Zet beschikbaar aan gemeentes om een idee te krijgen van de onderwerpen die worden aangehaald tijdens een quickscan. Zo kunt u zelf alvast controleren of deze onderwerpen worden aangesproken.

Wilt u weten hoe Zet uw beleid beoordeelt en een beeld krijgen hoe u scoort ten opzichte van andere gemeenten? Neem dan contact op met Zet: 013-5441440 

Download nu de vragenlijst

Doe onze quickscan inclusief beleid.

Klik hier voor meer informatie.

Provincie Noord-Brabant

Partner Provincie Noord-Brabant