Zorgen dat iedereen mee kan doen

In een inclusieve samenleving telt iedereen mee en kan iedereen meedoen. Dat zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Maar dat is het nog lang niet. Vraag het maar eens aan de twee miljoen mensen met een beperking die Nederland telt. Het is dan ook goed nieuws dat sinds 2016 het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking hier ook is ingevoerd. 

Fysieke en sociale drempels
Een samenleving die niemand wil uitsluiten, moet om te beginnen toegankelijk zijn, voor iedereen. Dat gaat verder dan de juiste deurbreedte en het weghalen van drempels. Inclusie vraagt ook om een andere houding en mentaliteit, om respect en begrip. Het gaat er ook om hoe mensen met een beperking worden bejegend en om goede informatie over toegankelijkheid. Dat reikt van wonen en onderwijs tot voorzieningen voor sport, ontspanning en cultuur, van winkels en kantoren tot publieke gebouwen. Bovendien staan werkgevers in het kader van de nieuwe Participatiewet voor de uitdaging om mensen met een beperking een eerlijke kans te geven in hun bedrijf. Zet kan op al die fronten van meerwaarde zijn.

Thuis in toegankelijkheid

Zet is in opdracht van de provincie Noord-Brabant al jaren betrokken bij het inventariseren en verbeteren van fysieke en sociale toegankelijkheid en de informatieverstrekking hierover. Ook zetten we in op bewustwording en kennisdeling en verzorgen we trainingen in het omgaan met mensen met een beperking. Als vaste ondersteuner van o.a.  BUS (Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen) en Briz (Brabantse raad voor de informele zorg) en supporter van de Coalitie voor inclusie zijn we actief betrokken bij het realiseren van beleid dat inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat.

Voor organisaties die met inclusief beleid aan de slag willen, hebben we een unieke Quickscan ontwikkeld. Compleet met heldere rapportage en plan van aanpak. Aan het eind van het gesprek kunnen we al een eerste indicatie geven hoe uw organisatie er voor staat als het gaat om gelijke kansen creƫren voor mensen met een beperking.

Interesse? Mail of bel Francis Meulendijks: 013-5441440.