Advies

Zet adviseert overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het gebied van leefbaarheid, participatie, toegankelijkheid en zelfredzaamheid. Ons advies richt zich op beleid, proces, projectaanpak en implementatie.

Implementatie

Als resultaatgerichte organisatie hechten wij veel belang aan het creëren van draagvlak en het verbinden van de juiste partijen. Wij zijn sterk in het begeleiden van processen, het leiden van programma’s, het managen van projecten en het ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgerichte trainingen en workshops om de effecten van projecten te verduurzamen. Om gezamenlijk te werken aan oplossingen met sociaal resultaat.

Enkele voorbeelden van succesvolle trainingen zijn Gastvrij vervoer, Welkome gasten en Sociale toegankelijkheid voor suppoosten.

Kennisdeling

Als verbindende factor in tal van netwerken en samenwerkingsverbanden zien wij het als een kerntaak om kennis uit te wisselen en te verdiepen. We delen onze dossiers, publicaties en best practices met u en organiseren regelmatig congressen, werkconferenties en workshops rond de thema’s die u en ons drijven. Bekijk hier wat er momenteel op onze agenda staat.

 

Krachtenbundeling

De maatschappelijke uitdagingen van vandaag vragen vaak om vernieuwende allianties en coalities. Die te smeden is een essentieel onderdeel van ons werk. Waar wij samen met andere (uitvoerings)organisaties lokaal vraagstukken signaleren die ook elders spelen, nemen wij graag het initiatief om deze op te schalen naar een bovenlokaal of interregionaal programma. Om krachten, inspanningen en investeringen te bundelen.

 

Onderzoek

Op het gebied van leefbaarheid en toegankelijkheid hebben wij eigen onderzoeksexpertise in huis. Waar nodig en opportuun werken wij ook nauw samen met het PON, een instituut dat zich eveneens richt op toepasbare kennis voor het sociale en culturele domein.

Voor een inventarisatie van de situatie hebben wij Quickscans ontwikkeld, die duidelijk in een behoefte blijken te voorzien. Wilt u ook weten hoe uw gemeente of organisatie er voor staat en wat onze belangrijkste aanbevelingen zijn? Informeer naar onze Quickscan Inclusief Beleid : 013 5441 440.

 

Netwerkondersteuning

Zet verleent in opdracht van de provincie Noord-Brabant structurele ondersteuning aan diverse netwerken in het sociale domein. Dat geeft ons kennis van en toegang tot een breed scala van maatschappelijke ontwikkelingen en organisaties. Klik hier voor een overzicht.