Organisatie

Wij staan ingeschreven bij de KvK als Stichting Zet Brabant (RISN 817260560).

Raad van Bestuur
Zet heeft een Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het bestuur wordt gevormd door:

■ G.M. (Ginette) Veensma (directeur / bestuurder)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Zet bestaat uit:

■ J. (Jack) Biskop (voorzitter Raad van Toezicht)
■ M. (Marian) Witte (lid RvT)
■ G. (Gerard) Spekken (lid RvT)
■ P. (Peer) Verkuijlen (lid RvT)
■ N. (Niels) Willems (lid RvT)

Beloningsbeleid
Zet volgt qua beloningsbeleid de wet normering topinkomens.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegeld.
Zet volgt voor haar werknemers de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

De missie en visie van Zet staan verwoord in ons manifest

Downloads

Jaarcijfers 2016
De parels van Zet in 2016
Jaarcijfers 2015
De Parels van Zet in 2015
Beleidsplan 2014

Raad van Toezicht Zet
De Raad van Toezicht van Zet met de directeur-bestuurder.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Stichting Zet per januari 2016.

'SAMEN WERKEN AAN EEN VITALE, LEEFBARE EN INCLUSIEVE SAMEN- LEVING'

Ginette Veensma

Ginette Veensma, directeur-bestuurder Zet