Organisatie

Wij staan ingeschreven bij de KvK als Stichting Zet Brabant (RISN 817260560).

Raad van Bestuur
Zet heeft een Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het bestuur wordt gevormd door:

■ A.M. (André) Megens (directeur / bestuurder)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Zet bestaat uit:

■ J. (Jack) Biskop (voorzitter Raad van Toezicht)
■ M. (Marian) Witte (lid RvT)
■ G. (Gerard) Spekken (lid RvT)
■ P. (Peer) Verkuijlen (lid RvT)
■ N. (Niels) Willems (lid RvT)

Beloningsbeleid
Zet volgt qua beloningsbeleid de wet normering topinkomens.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegeld.
Zet volgt voor haar werknemers de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

De missie en visie van Zet staan verwoord in ons manifest

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Stichting Zet per januari 2016.

"WIJ ZIJN DE VERBINDENDE SCHAKEL IN EN VOOR HET SOCIALE DOMEIN"

André Megens, directeur-bestuurder