De 6 van Zet

Op basis van onze brede ervaring en expertise in het sociale domein brengen wij best practices mee en bewezen methodieken. Die combineren we met een eigen, onderscheidende benadering:

1 Verbanden zien en laten werken
Het is onze tweede natuur: zaken in hun samenhang bezien en benaderen. Niet aan symptoombestrijding doen, maar aan de bron de juiste bewegingen in gang zetten, op alle facetten die elkaar raken. Ook in de koppeling met andere domeinen bewaken wij de sociale component.
 
2 Op zoek naar het gedeelde belang
Sociaal ondernemen begint bij heel goed luisteren, naar ieders wensen, behoeftes en belangen. Om die vervolgens bij elkaar te brengen. Een kwestie van geven en nemen, de zaken eens kantelen en anders bekijken. Dan blijken tegengestelde belangen vaak heel goed verenigbaar.

3 Nieuwe tijden, nieuwe oplossingen
De maatschappelijke uitdagingen van vandaag vragen om nieuwe inzichten en allianties. Sociale innovatie ontstaat vaak buiten de geijkte kaders. Daarbij kent elk traject z’n drempels en weerstanden. Ook om die weg te nemen, moet je inventief zijn en partijen met nieuwe oplossingen verrassen.

4 Het vermogen om te schakelen
Zet signaleert, masseert, jaagt aan, verbindt, onderbouwt, coördineert, structureert en faciliteert. Tussen die rollen moet je snel kunnen schakelen, om precies te doen wat nodig is om het beoogde doel te bereiken. Altijd verbindend. Altijd ‘hands on’. We willen resultaat zien.

5 Maatschappelijk én economisch rendement
Een goede sociale infrastructuur vertaalt zich in een aangenaam woon-, werk- en vestigingsklimaat. Dus ook in onderscheidend vermogen en harde economische parameters. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en besturen loont zich ook op de balans.

6 Wij zorgen dat het beklijft
Wij opereren vanuit het besef dat we passanten zijn. Wij brengen spelers bij elkaar om samen hun eigen oplossing te vinden en in praktijk te brengen. Vervolgens borgen we die in de lokale structuren, zodat de oplossing duurzaam doorwerkt als wij of andere iniatiefnemers weer zijn vertrokken.