European Health Forum Gastein (EHFG)

Bad Gastein is de thuishaven van het European Health Forum Gastein (EHFG). In deze drie dagen komen veel gerenommeerde Public Health-professionals uit Europa samen. Deze variëren van de Eurocommissaris Andriukaitis tot afvaardigingen vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie en (inter)nationale NGO's op gebied van gezondheid. De Robert Bosch Stiftung  maakt het voor ongeveer dertig jonge professionals mogelijk om aan te sluiten via het Young Forum Gastein. Op deze manier wordt ook de nieuwe generatie in stelling gebracht om te leren en te groeien van hun meer ervaren collega's in verschillende lagen binnen de publieke gezondheid.

Bijeenkomen is natuurlijk leuk en interessant, maar de inhoud is wat telt! Dit jaar legt het EHFG de focus op Health-in-all-Politics. Sinds een aantal jaar richten steeds meer overheden zich op Health-in-all-Policies. Zo heeft ook de Provincie Noord-Brabant de verantwoordelijkheid voor gezondheid verspreidt over de organisatie. Een belangrijk argument hiervoor is dat gezondheid niet solitair te beïnvloeden is, maar voor een belangrijk deel ook beïnvloed wordt door keuzes welke gemaakt worden binnen de verschillende beleidsterreinen. Op deze manier deelt de gehele organisatie de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan gezondheid. Health-in-all-Politics gaat nog een stap verder! De grondslag hiervoor is dat 'gezondheid een politieke keuze is'. Tijdens het congres diepen de deelnemers het concept van Health-in-all-Politics verder uit, met als doel om te leren hoe hier verder vorm aan te geven is in de verschillende settings. Dit moet ervoor zorgen dat gezondheid een hogere prioriteit krijgt op de politieke agenda.

De komende periode breng ik verslag uit van het EHFG en het Young Forum Gastein. Na afloop zal ik ook een uiteenzetting maken over het belang van Health-in-all-Politics in Noord-Brabant. Ik daag jullie uit om hier mee invulling aan te geven!

3 oktober: Onderlinge kennismaking

Na een lange dag reizen staat het European Health Forum Gastein nu écht op punt van beginnen. Vandaag is in ieder geval alvast het Young Forum begonnen. De taken voor komende dagen zijn onderling verdeeld, zodat wij als Young Gasteiners een gedegen bijdrage kunnen leveren aan de conferentie. Zelf ben ik, onder andere, verantwoordelijk om een verslag te schrijven over een workshop over 'transformative practices'.

Het belangrijkste onderdeel van vandaag was de onderlinge kennismaking. Het is opvallend om te zien hoeveel positieve energie los komt bij alle Young Gasteiners bij het ontmoeten van gelijkgestemden. Dit heeft er in ieder geval tot geleid dat ik nog meer zin heb in de rest van de week. Het programma is tot de nok toe gevuld, dus die energie kan ik vanaf morgen ook goed gebruiken. 

4 oktober: toekomst voor health-in-all-politics

Het mooie aan deelnemen aan het Young Forum Gastein is niet alleen de inhoud. Er zijn vele interessante sprekers aanwezig op het congres (daar kom ik later op terug), daarnaast krijgen we de mogelijkheid om als jongeren onze kwaliteiten te verbeteren aan de hand van allerlei workshops. Vanochtend begon mijn programma met een workshop ‘Public speaking and moderation’ door David Rose. David coacht en traint normaliter eurocommissarissen, ministers en andere hooggeplaatste officials, maar ging deze ochtend met ons aan de slag. Dit levert niet alleen veel tips and tricks op, maar vooral veel huiswerk voor de volgende bijeenkomsten.

Om twaalf uur stond de officiële opening op het programma. Na een welkomstwoord door Clemens Auer (Voorzitter, European Health Forum Gastein) werden we meegenomen in een studie naar de toekomst van gezondheid. In het kader van het twintigjarig bestaan van de conferentie is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder een breed scala van onderzoekers, beleidsmakers en beleidsbepalers (zowel uit de gezondheidssector en daarbuiten).

Ik beveel iedereen van harte aan om naar de infographics en het uitgebreidere rapport te kijken! Alle scenario’s laten zien hoe groot het belang is om politieke keuzes te maken in de ontwikkeling van gezondheid. Tijdens de daaropvolgende paneldiscussie gingen we hier dieper op in. De belangrijkste conclusie die ik uit de openingsceremonie heb gehaald is dat ‘Health-in-all-Politics’ daadwerkelijk verder gaat dan de ‘Health-in-all-Policies’ die op veel plekken al tot uitvoering worden gebracht.

Onze Minister van Volksgezondheid heeft geen monopolie op alle factoren die gezondheid beïnvloeden. Ze is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg (inclusief gezondheidsbevordering en preventieve gezondheid), maar kan geen directe invloed uitoefenen op onderwerpen als geluidsoverlast of de aanleg van infrastructuren en bijhorende fijnstofontwikkeling. Juist daarom is het van groot belang dat gezondheid op het politiek-bestuurlijke niveau breder gedragen wordt dan door één minister, gedeputeerde of wethouder. Health-in-all-Politics vraagt om brede politiek-bestuurlijke steun. In het verdere verloop van de week (en ver daarna) zal ik hier ongetwijfeld op terug komen.

Na de opening werden we als Young Gasteiners uitgenodigd voor een gesprek met Ricardo Baptista Leite, een Portugees parlementslid. Met hem hebben we de discussie gevoerd over het belang van de connectie tussen overheid en onderzoek. Deze samenwerking krijgt het beste vorm door te richten op EDD-gebaseerde oplossingen. EDD staat daarbij voor evidence-based, data-driven en demand-oriented. Deze handvatten laten bij mij in ieder geval de raderen draaien over hoe ik in de toekomst met dit soort samenwerkingen kan werken!

5 Oktober: verandering en post-truths

Health-in-all-Politics is een heel mooi middel om met hedendaagse problematiek om te gaan. Het vraagt echter wel om op een nieuwe, innovatieve manier te werken. Om hier vorm aan te geven organiseerde de Wereldgezondheidsorganisatie een sessie over transformatieve aanpakken. Aan de hand van onder meer de Sustainable Development Goals werd invulling gegeven aan de uitdaging op dit gebied. De belangrijkste conclusie hieruit is dat dé transformatie niet zit in wát de doelen zitten, de échte transformatie zit in het geven van invulling aan hoe die doelen te bereiken! Alle sprekers benadrukten daarbij de noodzaak voor een link tussen overheden en wetenschap. 

Na de lunch werd het programma plenair voortgezet door middel van een sessie over de vertaling van de Europe en globale ontwikkelingen naar de lokale context. Verschillende lokale overheden lichtten hun successen toe. Daarnaast geven ze inzicht in hoe zij leren in de eigen context, maar zeker ook daarbuiten. De sessie laat zien hoe belangrijk het is om alle lagen van governance en politiek mee te nemen in Health-in-all-Politics. Uiteindelijk wonen, werken en leven mensen in een lokale context en is die lokale context dus essentieel om gezondheid te borgen.

In de namiddag was er ruimte voor deelname aan workshops. De opkomst bij de workshop over post-truths liet zien hoe actueel en urgent dit onderwerp is. In een overvolle zaal werd onderling gedeeld hoe we hiermee geconfronteerd worden in over professionele en persoonlijke levens. Diverse strategieën zijn hierin besproken, maar het belangrijkste om hieruit mee te nemen is dat het van groot belang is te leren hoe vertalen te schrijven die aansluiten bij verschillende doelgroepen. Het gebruiken van verhalen en 'menselijk' taalgebruik helpt in het laten leven van onderwerpen!

Van 4 tot 6 oktober 2017 vindt het grootste en meest invloedrijke congres in Europa op het gebied van gezondheid plaats in het Oostenrijkse Bad Gastein. Onze adviseur Thijs van de Schoot is uitgenodigd als deelnemer voor het bijhorende young professional-forum. Hij houdt ons dagelijks op de hoogte van zijn belevenissen.

Thijs van de Schoot, projectmedewerker

E-mail  tschoot@remove-this.wijzijnzet.nl
Twitter @thijsvdschoot