BRABANT1000 HET VERVOLG

SAMEN VOOR EEN SOCIAAL EN LEEFBAAR BRABANT

We moeten met minder geld meer maatschappelijke uitdagingen te lijf. Dus wil Zet met zoveel mogelijk betrokken Brabanders slimme oplossingen bedenken voor een sociaal en leefbaar Brabant. Met elkaar. Voor elkaar. De ambitie van Zet is om de drie beste oplossingen die uit de Brabant1000 voortkomen, samen met de bedenkers in 2016 uit te voeren.

Zet organiseerde op 17 september 2015 een online brainstorm om ideeën op te halen in de samenleving om Brabant samen nog socialer te maken. De brainstorm van de Brabant1000 was een vorm van crowdsourcing; deelnemers konden eigen ideeën inbrengen en reageerden op andermans ideeën om die een stap verder te brengen.

OVERALL RESULTATEN BRAINSTORM
  • 57% van de deelnemers ziet weinig eenzaamheid in zijn of haar omgeving. Veel deelnemers denken dat eenzaamheid vaak niet of lastig zichtbaar is. "Het is moeilijk om toe te geven dat je eenzaam bent. Het tegengaan van eenzaamheid moeten we dicht bij onze omgeving aanpakken. Online activeren verlaagt de drempel."
  • Bijna de helft ziet dat mensen die afhankelijk zijn van OV-problemen hebben met het reizen van ‘A naar B’.
    "Veel deelnemers vinden dorpsauto’s met vrijwillige chauffeurs een goed idee. Ook deelsystemen (platforms om auto’s en ritten te delen) werken heel goed in landelijke gebieden. Een app helpt bij het organiseren van een vervoersregeling in een wijk."
  • Voor de helft van de deelnemers is de sluiting van winkels en overheidsgebouwen een klein probleem. Wel vinden zij dat binnensteden hierdoor steeds minder gezellig en aantrekkelijk worden.
    "Het is belangrijk dat er in een dorp of wijk een centrale plek komt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar zij terechtkunnen met vragen." 
  • 66% van de deelnemers maakt zich zorgen over of zijzelf of hun ouders, broers, zussen later voldoende hulp krijgen vanuit hun sociale contacten.
    "Gezinnen zijn kleiner geworden. Kinderen werken meer en wonen verder weg. Daarom is (LEREN) investeren in hun netwerk ongelofelijk belangrijk."

Alle resultaten van de brainstorm kun je teruglezen in het onderzoeksrapport van Zet en Synthetron.

HET VERVOLG

Eind 2015 organiseert Zet het vervolg van de Brabant1000: een ‘real life’ brainstormsessie. Daarin willen we de ideeën die tijdens de online chat zijn aangedragen, verder door ontwikkelen en vertalen naar concrete projectvoorstellen.
Wil jij hier inhoudelijk en betrokken aan bijdragen? Meld je dan aan via aanmelden@remove-this.wijzijnzet.nl onder vermelding van (eventueel) organisatie. Deelnemers die zich al op 17 september hiervoor hebben aangemeld, hoeven dat uiteraard niet nogmaals te doen.
Er is een beperkt aantal plaatsen. Begin november nemen wij contact op met de deelnemers.

Tot slot: we houden alle geïnteresseerden via deze website steeds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!

Voor vragen neem contact op met Fanny van Crey, projectleider Brabant1000.

EENZAAMHEID

VERVOER

SLUITING WINKELS EN OVERHEIDSGEBOUWEN

LANGER THUIS

“Als verbindende schakel naar een leefbaar, vitaal en toegankelijk Brabant weten wij dat de mensen zelf vaak heel goed weten hoe het anders, slimmer en socialer kan. Die ideeën kunnen we als samenleving uitstekend gebruiken, omdat we met minder middelen meer mensen moeten ondersteunen. Dat kunnen we alleen samen oplossen.”

Fanny van Crey, projectleider Brabant1000