Op weg naar contact: estafette

Met de publicatie “Op weg naar contact”, laten wij, stichting Vervoer voor Elkaar en Zet, zien hoe mobiliteit een belangrijke voorwaarde kan zijn om eenzaamheid te voorkomen. Met de publicatie willen wij bijdragen aan bewustwording en kansen die het onderwerp biedt.

Het eerste exemplaar van de publicatie is uitgereikt aan bijzonder hoogleraar Anja Machielse. Wij vroegen haar: “welke persoon deze publicatie ook zou moeten ontvangen?” “Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond”, antwoordde Anja. Het leidde tot een interessant gesprek.

Boris van der Ham, Kamieke van de Riet (Zet), Johan Elsinga (Stichting Vervoer voor elkaar)

In samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek, Humanitas en Humanistisch Geestelijk Begeleiders, heeft het Humanistisch Verbond vorig jaar het Gouden Pact gepubliceerd. Het Gouden Pact gaat over eenzaamheid en zorg.

Het Gouden Pact is een pleidooi voor meer zeggenschap van ouderen zelf, maar ook voor waardige en beter georganiseerde immateriële zorg. Hiermee is het Gouden Pact een aanvulling op het Zilveren Pact wat door ChristenUnie en Omroep Max is opgesteld om aandacht te vragen voor huishoudelijke hulp en ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk. “Het Gouden Pact staat daar eigenlijk naast, en maakt het Zilveren Pact meer compleet door ook ruimte te vragen voor eigen regie en vrije keuze van mensen”, aldus van der Ham.

Verlegenheid rondom eenzaamheid

Van der Ham: “Het is zo ingewikkeld om aan te geven of je eenzaam bent. Soms schaam je je ervoor. Sommige mensen berusten erin. Er zijn zoveel vormen van eenzaamheid. Hoe kun je daarmee omgaan?” Boris van der Ham pleit in een eerder opiniestuk voor meer mensen die een luisterend oor kunnen bieden, met wie je vragen kunt delen. “Als iemand iets mankeert, worden met gemak beproefde protocollen uitgerold, maar als iemand met levensvragen of eenzaamheid worstelt dan is er vaak een grote verlegenheid. Ook vrijwilligers en mantelzorgers kunnen daar niet altijd mee uit de voeten”.

Niet alleen ouderen

Bij eenzaamheid denken mensen al snel aan ouderen, maar dat is niet terecht. Naast ouderen kampen ook jongvolwassenen met eenzaamheid. Andere groepen dan ouderen worden volgens van der Ham soms nog te weinig gehoord. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking of mensen die in armoede leven. Soms maken systemen ook dat de mogelijkheden die er zijn niet volledig worden benut. “Ik weet nog dat het gehandicaptenvervoer tot een maximum van 500 kilometer werd vergoed. Door dat maximum maakten veel gebruikers uit angst het tegoed te overschrijven er weinig gebruik van. Zo’n deksel zorgt dan voor een bijzonder psychologisch effect”.

De estafette

Nu Boris van der Ham de publicatie heeft aangenomen, zijn we natuurlijk benieuwd wie volgens hem ook de publicatie zou moeten ontvangen. “Ik denk direct aan de directeur van Humanitas. Humanitas is veel met eenzaamheid bezig en werkt met mensen die uit sociale problemen komen zoals schuldhulpverlening. Maar het is ook wel goed om deze publicatie aan de politiek aan te bieden. Wat dit thema interessant maakt, is dat het twee beleidsvelden raakt, niet alleen het sociale domein, maar ook verkeer en vervoer”.  Boris van der Ham stelt direct voor dat we een afspraak maken met de commissievoorzitter van de Kamercommissie Volksgezondheid, om samen de publicatie te overhandigen. Op naar Den Haag!