Mobiliteit en eenzaamheid

De ontbrekende aandacht voor de relatie tussen eenzaamheid en vervoer is een andere denkrichting. Wanneer mensen geen mogelijkheden hebben tot vervoer, zijn zij aan huis gekluisterd. Hun leefwereld wordt dan ontzettend klein, sociale contacten nemen af. Een vergrote kans op vereenzaming is het gevolg.

Opvallend is dat partijen die zich primair richten op eenzaamheid, nauwelijks oog hebben voor vervoer. Er zijn allerlei aanpakken tegen eenzaamheid en voorbeelden van projecten waarin eenzame mensen worden betrokken in de samenleving. Daarbij is het uitgangspunt dat mensen zelf ergens naar toe kunnen komen, dan wel contacten door middel van een huisbezoek.

Maar eenzaamheid los je niet alleen op door mensen thuis te bezoeken. De wereld van de mensen blijft dan erg beperkt. Deelname aan bredere activiteiten buitenshuis vergroot de wereld van mensen. Vervoer is daarvoor essentieel. Hier valt nog een wereld te winnen.

Zet helpt gemeenten, vervoersaanbieders en andere spelers bij het afstemmen van vraag en aanbod van vervoer om ook kwetsbare mensen beter te bereiken.

Project in Udenhout

In 2015 heeft Zet in opdracht van stichting Vervoer voor Elkaar een inventarisatie uitgevoerd om vervoersmogelijkheden voor kwetsbare mensen in kaart te brengen. Daaruit bleek dat het vervoersaanbod in de verschillende onderzochte projectlocaties voldoende is maar dat aanbieders niet iedereen weten te bereiken. Zo zijn cliënten bij zorginstellingen of leden van verenigingen niet altijd even goed in beeld bij vervoersaanbieders. Maar ook is de groep kwetsbare mensen die in een sociaal isolement (dreigen te) leven nauwelijks in beeld.

Als vervolg op deze inventarisatie brengt Zet de vervoersvragen en vervoersinitiatieven in de projectlocatie Udenhout bij elkaar en borgt zij lokale samenwerking. Het project ‘Mobiliteit en eenzaamheid’ levert winst op voor partijen op verschillende niveaus:

  • Inwoners met een mobiliteitsvraag weten hoe ze het aanbod kunnen bereiken.
  • Initiatiefnemers van (vervoers)voorzieningen weten hoe zij ook de doelgroep kwetsbare mensen kunnen bereiken.
  • Bemiddelende partijen zoals sociaal werkers, wijkregisseurs en andere lokale partijen kunnen gerichter hun rol pakken in de bemiddeling van vraag en aanbod.

Uiteindelijke doel is om een blauwdruk te realiseren waarmee een lokale samenleving kan werken aan mobiliteitsmogelijkheden voor kwetsbare mensen om zo de kans op vereenzaming te beperken. Het project levert concrete tools en aanpakken op voor het bereiken en verbinden van kwetsbare doelgroepen. In de zomer van 2016 verwacht Zet de eerste resultaten. 

Op weg naar contact

Op verzoek van stichting Vervoer voor elkaar spraken wij met (ervarings)deskundigen, sociale innovators en betrokken professionals.

Download

"Mobiliteit brengt mensen niet alleen letterlijk in beweging"

Kamieke van de Riet, projectleider
kriet@remove-this.wijzijnzet.nl

"Kijk verder dan je eigen belangen en maak toegevoegde waarde met elkaar"

Nick de Laat, projectmedewerker
nlaat@remove-this.wijzijnzet.nl