Mobiliteit houdt kernen leefbaar

Veel plattelandsregio’s worden geplaagd door krimp en dubbele vergrijzing. Het aantal voorzieningen loopt sterk terug, onder andere door schaalvergroting, digitalisering, centralisatie en bezuinigingen. Steeds meer jongeren trekken naar de stad, waardoor het nóg lastiger wordt om voorzieningen in stand te houden. En dan moet je ze ook nog kunnen bereiken. Veel buslijnen zijn al gestrekt of opgeheven, omdat ze niet langer rendabel zijn. Terwijl juist voor kleine kernen mobiliteit van essentieel belang is om de leefbaarheid op peil te houden. Zeker gezien het gegeven dat ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen.

Voorwaarde om mee te doen
Beperkte mobiliteit is natuurlijk met name een probleem voor oudere inwoners zonder eigen vervoer en mensen met een beperking die naar werk of dagbesteding willen. Zeker nu de betreffende Wmo-vergoedingen onder druk staan of vervallen. Ook voor scholieren en jonge gezinnen met kinderen is het belangrijk om verbinding te houden met de voorzieningen en de wereld buiten het dorp. En een tweede auto per gezin is allang geen vanzelfsprekendheid meer. In het spoor van de transities binnen het sociale domein staan kernen voor de uitdaging om er zelf voor te zorgen dat er voldoende mobiliteit is voor iedereen.

Benut de kracht van burgers en gebied
Dat sluit naadloos aan bij de visie van Zet. Voor ons is de sleutel tot succes dat bewoners zelf meedenken. Daarom gaan we eerst met hen in gesprek: waar zit hier -lokaal- precies de vervoersbehoefte? Wat weerhoudt bewoners ervan de bestaande vervoersmodaliteiten te gebruiken? Waar zien ze tegenop? We inventariseren wat er wél is aan voorzieningen, initiatieven en mogelijkheden en hoe we die beter kunnen benutten. Ook brengen we de belangrijkste knelpunten in kaart. Er is een bushalte, maar kan iedereen daar goed komen? Is er een overkapping, voor als het regent? Hoe is het ter plekke gesteld met de informatievoorziening? En hoe is de bereidheid om elkaar te helpen? Vervolgens brengen we bewoners, vervoerders en andere betrokken partijen bij elkaar om samen tot een oplossing te komen

De zwakste schakel versterken
Belangrijk is dat je alles meeweegt en de zwakste schakel in de keten versterkt. Dat kan variëren van fysieke aanpassingen aan trottoirs of haltes tot het trainen van mobiliteitsconsulenten, van het oprichten van een vrijwillige vervoersdienst tot een lokaal systeem van carpoolen. Wellicht kunnen we daarbij de digitalisering juist inzetten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Vaak moet ook nog een mentale drempel worden genomen en blijkt het nuttig om mensen het comfort van openbaar vervoer te laten ervaren. Zet doet wat nodig is en gaat voor kleinschalige, betaalbare en makkelijk te realiseren oplossingen, waarbij het mes liefst aan meer kanten snijdt.

Alleen maatwerk werkt
Aangezien krimp vrijwel alle regio’s buiten de randstad raakt, benaderen wij de zaak niet zelden bovenlokaal. Om krachten te bundelen en slimme allianties te sluiten. Vervolgens ontwikkelen en implementeren we heel lokaal de oplossingen die dáár in een behoefte voorzien. We brengen een mooi repertoire aan methodieken en best practices en mee, maar de ervaring leert dat alleen echt maatwerk in de praktijk zijn vruchten afwerpt. Daarbij zijn we er scherp op dat wát we realiseren overdraagbaar is.Wij doen wat nodig is om de oplossing te borgen. Wilt u ook bijdragen aan een bereikbare regio? Vanuit onze brede ervaring en netwerken op het gebied van leefbaarheid brengen wij graag de juiste koppeling teweeg brengen tussen betrokken partijen en hun belangen.

Meer weten? Bel Miek van Dongen (013-5441440) of stuur haar een e-mail.

De mobiliteit in uw regio verbeteren? Neem contact op met Kamieke van de Riet.  

"Bij schaarste moet je keuzes maken, ook bij mobiliteit"

Heidi Buijtels, Kwartiermaker Vernieuwingsagenda OV en Mobiliteit op maat

Lees hier het interview met Heidi

Provincie Noord-Brabant

Partner Provincie Noord-Brabant